Chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh (*)

Chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh (*)

Hải quân nhân dân Việt Nam tăng cường hội nhập, củng cố sức mạnh

Hải quân nhân dân Việt Nam tăng cường hội nhập, củng cố sức mạnh

Đoàn kết - nhân tố tạo nên sức mạnh của Quân đội ta

Đoàn kết - nhân tố tạo nên sức mạnh của Quân đội ta

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (*)

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (*)

Tỉnh Gia Lai gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn

Tỉnh Gia Lai gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Mỹ đã “viện trợ” cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam như thế nào?

Mỹ đã “viện trợ” cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam như thế nào?

Sự thán phục của người Pháp dành cho đôi chân Việt Nam

Sự thán phục của người Pháp dành cho đôi chân Việt Nam

Học viện Quân y tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên

Học viện Quân y tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên

Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 22-12

Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 22-12

Tỉnh Điện Biên gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Tỉnh Điện Biên gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Ban Nội chính Trung ương thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Phước Chỉ

Ban Nội chính Trung ương thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Phước Chỉ

Gặp mặt cán bộ cao cấp, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác

Gặp mặt cán bộ cao cấp, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác