Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,

Kính thưa các đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng và Quân đội các nước; các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí cả nước vui mừng, phấn khởi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chào đón năm mới 2020, mừng Xuân Canh Tý và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Ảnh: qdnd.vn

Thay mặt QUTƯ, BQP nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đoàn đại biểu cấp cao BQP và quân đội các nước; các đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đã tới dự buổi lễ trọng thể hôm nay.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu, trong đó có hệ thống quan điểm, tư tưởng về xây dựng nền QPTD và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chúng ta trân trọng tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của QĐND Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh tài năng xuất chúng; cùng các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng dân tộc mà tên tuổi gắn liền với những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta.

Chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; mãi mãi biết ơn nhân dân cả nước đã chung sức, chung lòng xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Chúng ta trân trọng cảm ơn quân đội và nhân dân các nước anh em, bè bạn quốc tế đã dành cho quân đội và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự hợp tác toàn diện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kính thưa các đại biểu, khách quý !

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã sớm hình thành ý thức cố kết cộng đồng, tự lực, tự cường, đồng tâm hiệp lực để chế ngự thiên nhiên khắc nghiệt và chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập, chủ quyền như dân tộc Việt Nam. Trước những thế lực xâm lược hiếu chiến, hung bạo có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn nhiều lần, dân tộc Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành chiến tranh nhân dân để giành những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử.

Ngay từ thuở bình minh dựng nước, trong cuộc kháng chiến chống xâm lược đầu tiên của dân tộc, các thủ lĩnh Âu Việt và Lạc Việt đã biết dựa vào sức mạnh của nhân dân để đánh giặc và giành thắng lợi. Tiếp đến, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổ ra trong thời kỳ hơn một nghìn năm đất nước bị đô hộ đã chứng minh vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân trong công cuộc đấu tranh chống ách ngoại xâm. Sau khi giành được độc lập, các triều đại phong kiến Việt Nam đã chú trọng nuôi dưỡng và phát huy mạnh mẽ sức dân để xây dựng và củng cố tiềm lực quân sự, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ nước. Xuyên suốt các triều đại phong kiến Việt Nam, từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XVIII, với những tư tưởng tiến bộ như: “Chúng chí thành thành”, “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, “Dân giàu, quốc phú, binh cường”, “Cử quốc nghênh địch” và chính sách “Ngụ binh ư nông” rất đặc sắc, đã động viên mọi tầng lớp nhân dân đóng góp sức người, sức của cho các cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc, bảo vệ vững chắc non sông, bờ cõi. Đây chính là cội nguồn cho tư tưởng chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc sau này.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Minh Trường.

Kế thừa, phát triển tư tưởng toàn dân đánh giặc trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; tiếp thu tinh hoa tư tưởng quân sự và kinh nghiệm tiến hành chiến tranh nhân dân của các nước trên thế giới; vận dụng sáng tạo lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin; từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt định ra đường lối kháng chiến toàn dân đúng đắn, chủ trương tập hợp quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đánh đuổi thực dân, phát xít xâm lược. Đó là ánh sáng soi đường cho toàn dân vùng lên phá tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân lao động trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa bị áp bức đấu tranh tự giải phóng, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược được phát triển lên tầm cao mới. Với ý chí “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết chiến đấu kiên cường, bền bỉ, liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, ghi vào lịch sử dân tộc và thế giới bằng những chiến công oanh liệt ở thế kỷ XX.

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nhất là các cuộc khởi nghĩa, các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chứng minh và cho chúng ta bài học to lớn về sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bất kỳ giai đoạn nào, phải đương đầu với kẻ thù hung bạo đến đâu, nếu cổ vũ, động viên, quy tụ được sức mạnh toàn dân thì dân tộc ta đều giành thắng lợi vĩ đại, bảo đảm sự bền vững của độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thấu suốt bài học ấy, bước vào thời kỳ mới, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó QĐND và Công an nhân dân là nòng cốt.

Nền quốc phòng toàn dân mà Việt Nam xây dựng là nền quốc phòng “của dân, do dân, vì dân”, phát triển theo phương hướng: toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, được xây dựng và củng cố trên nền tảng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề tồn tại, bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam đồng thời chú trọng phát triển, tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì mục tiêu cao nhất là hòa bình, độc lập và phát triển.

Với chủ trương đúng đắn trong xây dựng, củng cố quốc phòng, Đảng ta đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Kính thưa các đại biểu, khách quý !

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Ðảng khóa VI ra Chỉ thị quyết định lấy ngày 22 tháng 12 - Ngày thành lập QĐND Việt Nam đồng thời là Ngày hội QPTD. Đây là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước; tiếp tục khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Từ đây, ngày 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; một nét độc đáo của văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD, nền quốc phòng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Tiềm lực, thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện, đồng bộ. Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí và xây dựng phù hợp, vững chắc, chuyển hóa linh hoạt, thích ứng với các hình thái chiến tranh nếu xảy ra. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển, đảo. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) trong các cơ quan, tổ chức và toàn dân được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành đối với quốc phòng ngày càng hoàn thiện. Sự kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với QPAN và QPAN với kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng chặt chẽ. Công tác đối ngoại quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu với sự đa dạng các hình thức đa phương và song phương, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc gia. Đặc biệt, chúng ta vô cùng tự hào và bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, ý chí quyết tâm sắt đá, đã xây nên bức tường thành của “Thế trận lòng dân” vững chắc; đây chính là cội nguồn sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các đại biểu, khách quý !

Cùng với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc củng cố, tăng cường quốc phòng, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt của nền QPTD, của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm qua, QĐND Việt Nam đã liên tục phát triển, trưởng thành, trở thành đội quân bách chiến, bách thắng của dân tộc anh hùng.

Từ 34 cán bộ, chiến sĩ với 34 khẩu súng ngày đầu thành lập, đến nay, QĐND Việt Nam đã phát triển lớn mạnh với đầy đủ các quân chủng, binh chủng, thành phần lực lượng và vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại; được huấn luyện tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, thành thục về kỹ thuật; được thừa hưởng nghệ thuật quân sự đặc sắc; có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Từ chiến công đầu Phai Khắt, Nà Ngần, QĐND Việt Nam càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành, cùng toàn dân liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc để tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm thất bại hoàn toàn mưu toan đen tối của chủ nghĩa đế quốc và chế độ tay sai. Đó là những thắng lợi to lớn trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đó là những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Đó là những thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng, nổi bật là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả chiến tranh..., đã đóng góp không nhỏ vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chặng đường vẻ vang 75 năm qua là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân cả nước và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đó là công sức và xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công ấy đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của QDND Việt Nam anh hùng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã khen tặng.

Trong buổi lễ trọng thể hôm nay, QĐND Việt Nam vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý - Huân chương Quân công hạng Nhất. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những đóng góp to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân vô cùng tự hào về những chiến công và thành tích xuất sắc của QĐND Việt Nam trong suốt 75 năm qua.        

Kính thưa các đại biểu, khách quý !

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Các vấn đề về an ninh truyền thống và phi truyền thống, các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh chấp biển, đảo, tài nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số tình huống QPAN có thể xảy ra; các thế lực thù địch có thể lợi dụng tạo cớ can thiệp quân sự, đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm, thâm độc hơn.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với QPAN, xây dựng QĐND và sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bất luận hoàn cảnh nào, chúng ta phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố nền QPTD trong tình hình mới; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, nhằm tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tăng cường lòng tin chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, cùng phát triển.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song, một khi độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ; xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc.

QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, để trong tương lai Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng hiện đại cả về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, đối phó thắng lợi với các hình thái chiến tranh.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, QUTƯ - BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước đã dày công giáo dục, rèn luyện, chăm lo, nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam; trân trọng cám ơn quân đội và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới đã dành cho QĐND Việt Nam tình đoàn kết hữu nghị và sự giúp đỡ quý báu trong những năm qua.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đoàn đại biểu cấp cao BQP và Quân đội các nước; các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cám ơn!

(*) Đầu đề do Báo Quân đội nhân dân đặt