Tách khỏi

Tách khỏi "cái ta" cộng đồng, "cái tôi" sáng tạo dễ bị lạc lối - Bài 2: Không có văn nghệ chân chính nào lại phản bội nhân dân, đất nước họ

Nghệ sĩ tiến bước cùng nhân dân

Nghệ tiến bước cùng nhân dân

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến qua đời ở tuổi 86

Nghệ Nhân dân Trần Tiến qua đời ở tuổi 86

Gần 800 nghệ nhân, nghệ sĩ hội ngộ tại Liên hoan Đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

Gần 800 nghệ nhân, nghệ hội ngộ tại Liên hoan Đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ