Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc hút khán giả “nhí” Hải Phòng

Nghệ Nhân dân Xuân Bắc hút khán giả “nhí” Hải Phòng

Nhớ mẹ - Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vi

Nhớ mẹ - Nghệ Nhân dân Tường Vi

Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vi qua đời

Nghệ Nhân dân Tường Vi qua đời

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thu Hà: Tìm được “Em bé Tượng đài” là sự hữu duyên

Đại tá, Nghệ Nhân dân Nguyễn Thị Thu Hà: Tìm được “Em bé Tượng đài” là sự hữu duyên

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hải: ​Hạnh phúc khi thấy bà con và chiến sĩ đợi nghe mình hát

Nghệ Nhân dân Hồng Hải: ​Hạnh phúc khi thấy bà con và chiến đợi nghe mình hát