Gần 800 nghệ nhân, nghệ sĩ hội ngộ tại Liên hoan Đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

Gần 800 nghệ nhân, nghệ hội ngộ tại Liên hoan Đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng tri ân bác sĩ chống dịch bằng MV ca nhạc đong đầy cảm xúc

Nghệ Nhân dân Quốc Hưng tri ân bác chống dịch bằng MV ca nhạc đong đầy cảm xúc

Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng hát ca ngợi người chiến sĩ áo trắng chống dịch

Nghệ nhân dân Quốc Hưng hát ca ngợi người chiến áo trắng chống dịch

Quy định mới về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Quy định mới về xét tặng danh hiệu Nghệ Nhân dân, Nghệ Ưu tú

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên qua đời

Giáo sư, Nghệ Nhân dân Trung Kiên qua đời