Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Cử tri Gia Lai: Cuộc bầu cử diễn ra công khai, dân chủ và đạt chất lượng cao

Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Cử tri Gia Lai: Cuộc bầu cử diễn ra công khai, dân chủ và đạt chất lượng cao

Cử tri phấn khởi, tin tưởng vào thành công chung của cuộc bầu cử

Cử tri phấn khởi, tin tưởng vào thành công chung của cuộc bầu cử

Long An đạt tỷ lệ 99,69%  cử tri tham gia bầu cử

Long An đạt tỷ lệ 99,69% cử tri tham gia bầu cử

Bảo đảm liên lạc thông suốt trong ngày bầu cử

Bảo đảm liên lạc thông suốt trong ngày bầu cử

Bầu cử nơi đảo Ngọc

Bầu cử nơi đảo Ngọc

Thực hiện nhiều điểm mới trong bầu cử

Thực hiện nhiều điểm mới trong bầu cử

Ngày hội trên Thành phố mang tên Bác

Ngày hội trên Thành phố mang tên Bác

Bỏ phiếu trên giường bệnh

Bỏ phiếu trên giường bệnh

Đến 22 giờ 20 phút, 98,77% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Đến 22 giờ 20 phút, 98,77% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Chung sức, đồng lòng vì xã tắc

Chung sức, đồng lòng vì xã tắc

Nô nức “Ngày hội toàn dân”

Nô nức “Ngày hội toàn dân”

Cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao

Cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao

Cử tri quận Hoàn Kiếm nô nức đi bỏ phiếu

Cử tri quận Hoàn Kiếm nô nức đi bỏ phiếu

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc: Khoảng 80,51% cử tri đã tham gia bỏ phiếu

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc: Khoảng 80,51% cử tri đã tham gia bỏ phiếu

Tỷ lệ cử tri cả nước đã đi bầu cử đạt khoảng trên 70%

Tỷ lệ cử tri cả nước đã đi bầu cử đạt khoảng trên 70%

Trách nhiệm, tự hào chọn người tài, đức

Trách nhiệm, tự hào chọn người tài, đức

Bầu cử khẩn trương, dân chủ và đúng luật

Bầu cử khẩn trương, dân chủ và đúng luật