Đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh…

Quang cảnh buổi họp công bố kết quả bầu cử. 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu đạt 99,84%. Toàn tỉnh có 1792/1849 tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%. Có 165/184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cử tri đi bầu đạt 100%.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội: Số đại biểu Quốc hội được ấn định tại tỉnh Đắk Lắk là 9 người; số người ứng cử là 15 người; số người trúng cử là 9 người (trong đó đại biểu nữ chiếm 22,2%, dân tộc chiếm 55,56%, tôn giáo chiếm 11,1%).

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh: Số đại biểu được ấn định là 85 người; số người ứng cử là 141; số người trúng cử là 85 người (trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 22.35%; dân tộc chiếm 28,24%; tôn giáo chiếm tỷ lệ 5,88%).

Về kế quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện: Số đại biểu được ấn định là 568 người; số người ứng cử là 947 người; số người trúng cử là 566 (số đại  biểu còn thiếu là 2 nhưng không phải bầu thêm).

Về kế quả bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn: Số đại biểu được ấn định bầu là 5565 người; số ứng cử là 9299 người; số người trúng cử là 5511; số đại biểu còn thiếu là 54 người (trong đó có 4 đơn vị phải bầu thêm đại biểu).

Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được duy trì nghiêm túc, bảo đảm an toàn…

Tin, ảnh: NGUYÊN THẮNG