Ông Rơ Mal Giáp – dân tộc J’rai, cử tri tổ 12, phường Tây Sơn (thành phố Pleiku) cho rằng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này đã được chuẩn bị chu đáo, nhất là khâu chuẩn bị về các ứng cử viên. Qua đọc tiểu sử của từng ứng cử viên các cấp và nghe được chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, những người ứng cử lần này đều hội đủ điều kiện về đức và tài để lãnh đạo đất nước và chăm lo tốt cuộc sống của người dân. Theo ông Rơ Mal Giáp, công tác tuyên truyền về ý nghĩa bầu cử lần này cũng được đẩy mạnh, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con đã nâng cao được ý thức thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân trong ngày hội lớn.

Ông Hoàng Đình Tiến - cử tri phường Trà Bá (thành phố Pleiku) khẳng định cuộc bầu cử lần này diễn ra công khai, minh bạch và rất nghiêm túc trong vấn đề hiệp thương những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 202; mạnh dạn đưa những ứng cử “thiếu tài, thiếu đức” ra khỏi danh sách bầu cử ngay từ hiệp thương lần đầu. Đó cũng là cơ sở nâng cao nhận thức và tạo niềm tin cho cử tri đối với vận mệnh của đất nước, tự họ sáng suốt chọn lựa các ứng cử viên theo ý chí và nguyện vọng của mình. “Đơn cử như ở xóm tôi, có những hộ gia đình có 5 – 6 cử tri, mỗi người cầm một lá phiếu trực tiếp đến điểm bầu cử để bỏ phiếu. Điều này giảm thiểu tình trạng đại diện cho cả nhà đi bỏ phiếu một lượt như những lần bầu cử trước đây”, ông Tiến cho biết.

TTXVN