Người cận vệ của Đại tướng

Người cận vệ của Đại tướng

Tết xưa và Tết nay

Tết xưa và Tết nay

Tết ở nghĩa địa Trung Lương

Tết ở nghĩa địa Trung Lương

Giao thừa năm ấy, Bác đến chùa Trầm

Giao thừa năm ấy, Bác đến chùa Trầm

Xuôi bến trẩy hội, vào thành du Xuân...

Xuôi bến trẩy hội, vào thành du Xuân...

Ngôi trường ươm mầm cách mạng

Ngôi trường ươm mầm cách mạng

Tình bạn giữa nhà soạn kịch Sác-lơ Phen và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình bạn giữa nhà soạn kịch Sác-lơ Phen và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ta yêu tiếng nước ta

Ta yêu tiếng nước ta

Nhớ một ngày Tết

Nhớ một ngày Tết

Tây Nguyên mùa lễ hội

Tây Nguyên mùa lễ hội

Tết xưa Hà Nội lưu luyến lòng người

Tết xưa Hà Nội lưu luyến lòng người

Lên Mộc Châu nhớ Tây Tiến...

Lên Mộc Châu nhớ Tây Tiến...

Vận nước và quyết sách dụng tài

Vận nước và quyết sách dụng tài

Anh hùng “phong táng”

Anh hùng “phong táng”

Những “nghệ sĩ” thao trường

Những “nghệ sĩ” thao trường

“Cầm thư Bác,chúng con cầm chiến thắng”

“Cầm thư Bác,chúng con cầm chiến thắng”

Người chiến sĩ Thành cổ năm xưa

Người chiến sĩ Thành cổ năm xưa

Như “mùa xuân đầu tiên”

Như “mùa xuân đầu tiên”

Danh họa đi chiến dịch

Danh họa đi chiến dịch