Trao sinh kế, giúp người dân thoát nghèo

Trao sinh kế, giúp người dân thoát nghèo

Nhiều giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Nhiều giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Chính sách và phát triển: Tân Biên chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách và phát triển: Tân Biên chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Giúp dân nuôi cá lồng phát triển kinh tế

Giúp dân nuôi cá lồng phát triển kinh tế

Giữ tiếng thoi đưa bên dòng Nậm Ngam

Giữ tiếng thoi đưa bên dòng Nậm Ngam

Chung sức chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Chung sức chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Nét đẹp lễ hội đình Làng Dạ

Nét đẹp lễ hội đình Làng Dạ

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc La Ha

​

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc La Ha ​

Hỗ trợ đồng bào vươn lên thoát nghèo

Hỗ trợ đồng bào vươn lên thoát nghèo

Niềm vui của đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Niềm vui của đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Mang Tết đến với đồng bào

Mang Tết đến với đồng bào

Dự án 8 góp phần thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em vùng cao Sa Pa

Dự án 8 góp phần thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em vùng cao Sa Pa

Thiết thực những công trình quân dân

Thiết thực những công trình quân dân

Chính sách và phát triển: Chính sách giúp đổi thay vùng đồng bào dân tộc

Chính sách và phát triển: Chính sách giúp đổi thay vùng đồng bào dân tộc

Xà Khía, Tết ấm tình quân-dân

Xà Khía, Tết ấm tình quân-dânphoto

Niềm vui của bà con vùng cao từ những cây cầu dân sinh mới

Niềm vui của bà con vùng cao từ những cây cầu dân sinh mới

Đa dạng hóa sinh kế giúp người dân giảm nghèo

Đa dạng hóa sinh kế giúp người dân giảm nghèo

Giữ hồn thổ cẩm ở Na Loi

Giữ hồn thổ cẩm ở Na Loi

Đột phá trong xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu ở xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Đột phá trong xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu ở xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang