Đặc công Hải quân khắc ghi lời Bác dạy

Đặc công Hải quân khắc ghi lời Bác dạy

Những kỷ vật in đậm hình bóng Người

Những kỷ vật in đậm hình bóng Người

Có một thời trên con đường mang tên Bác

Có một thời trên con đường mang tên Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức học tập chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức học tập chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

“A-ta Hồ” trong trái tim người Hà Nhì

“A-ta Hồ” trong trái tim người Hà Nhì

Ấm tình Bác ở làng Đại Từ xưa

Ấm tình Bác ở làng Đại Từ xưa

Mùa sen nở càng thêm nhớ Người

Mùa sen nở càng thêm nhớ Người

“Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”

“Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”

Ngọt ngào vị kẹo Bác tặng

Ngọt ngào vị kẹo Bác tặng

Hồ Chí Minh - biểu tượng cao quý của tinh thần cách mạng

Hồ Chí Minh - biểu tượng cao quý của tinh thần cách mạng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

“Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”

“Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”

Luôn là cái

Luôn là cái "cán mác" vững chắc

Vai trò đặc biệt của Hồ Chủ tịch trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Vai trò đặc biệt của Hồ Chủ tịch trong Chiến dịch Điện Biên Phủ