Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Hội nghị là sự kiện quan trọng của Đảng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Trung ương Đoàn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến rõ nét hơn; việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều nội dung trong chương trình công tác của Trung ương Đoàn do cán bộ các ban, đơn vị tham mưu triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

leftcenterrightdel
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng...

leftcenterrightdel
Ban tổ chức tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã biểu dương 17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác.

Sau lễ tuyên dương, hội nghị đã tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÚY