Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân đội đã nỗ lực, đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhiều thành tựu trên các mặt công tác

Trước hết, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định và thực hiện các chủ trương, chiến lược quan trọng về quân sự, quốc phòng (QS, QP). Nổi bật là: Xây dựng nghị quyết về tổ chức Quân đội; về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; về phòng thủ dân sự; các kết luận về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH).

Xây dựng dự thảo Chiến lược và Luật Phòng thủ dân sự, Luật Công nghiệp quốc phòng; Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược BVTQ trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đề xuất các chủ trương, quan điểm BVTQ từ sớm, từ xa; các nội dung về quốc phòng gắn với phát triển KT-XH vùng trong 6 nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng trên cả nước...

Toàn quân duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đã tham mưu các đối sách xử lý tình hình trên Biển Đông, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, ngăn chặn không để nước ngoài lợi dụng, tạo cớ leo thang căng thẳng, không để mắc mưu hoặc xảy ra xung đột quân sự trên biển và các địa bàn khác.

leftcenterrightdel
 Công binh bảo đảm cho xe tăng cơ động vượt sông trong diễn tập năm 2022 của Quân đoàn 2. Ảnh: VŨ HẢI

Tại các cuộc làm việc với QUTƯ, BQP, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá: Trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về QS, QP, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là những thời điểm nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Đây là điều rất quý, vì giữ được “trong ấm ngoài êm” trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt như hiện nay không phải quốc gia nào cũng làm được.

Hai là, Quân đội đã làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân. Chăm lo xây dựng, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò nền tảng của "thế trận lòng dân" đối với nhiệm vụ BVTQ. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt kết quả tốt. Nhận thức về nhiệm vụ QS, QP của hệ thống chính trị và toàn dân được nâng lên.

Tiến hành quy hoạch tổng thể đất quốc phòng, công trình phòng thủ; điều chỉnh quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng phù hợp với quyết tâm BVTQ. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ (KVPT) các cấp và phòng thủ dân sự bảo đảm tính cơ động, linh hoạt, liên hoàn, vững chắc, làm cho thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh BVTQ được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho quốc phòng. Chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QPAN và đối ngoại; điều chỉnh quy hoạch và xây dựng một số khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn chiến lược.

Tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội. Tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam thành công tốt đẹp, thu hút 174 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia và nhiều đoàn khách quốc tế, hơn 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đến tham quan.

Ba là, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đạt được nhiều kết quả quan trọng. QUTƯ, BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quyết liệt thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng; bảo đảm sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa các quân chủng, binh chủng. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp.

Điều chỉnh thế bố trí chiến lược lực lượng quân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ đất nước và tác chiến. Rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập, diễn tập sát thực tiễn. Chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" có chuyển biến tiến bộ; đăng cai tổ chức và tham gia hội thi, hội thao khu vực, quốc tế đạt thành tích cao. Quy hoạch hệ thống nhà trường Quân đội theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chính quy, mẫu mực theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Phong trào “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tiến hành sáp nhập cơ quan hậu cần, kỹ thuật ở cấp cơ sở, tiến tới hoàn thành ở cấp toàn quân theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, Quân đội luôn thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, tích cực giúp đỡ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ-cứu nạn, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nổi bật là Quân đội đã thể hiện rõ sự chủ động, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cùng cả nước khống chế thành công đại dịch; được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Bốn là, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo, tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột của hoạt động đối ngoại. Kết quả của công tác này góp phần quan trọng tạo vành đai an ninh, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh, BVTQ từ sớm, từ xa, góp phần huy động nguồn lực quốc tế phục vụ xây dựng Quân đội hiện đại.

QUTƯ, BQP đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý thành công nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Tham mưu ban hành kết luận về Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác, giao lưu hữu nghị quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, tăng cường đoàn kết; tuần tra chung và diễn tập một số lực lượng... Kịp thời tham mưu và xử lý nhanh, hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong hợp tác quốc phòng với Nga và Ukraine, các đối tác liên quan.

Chủ động, linh hoạt xử lý các diễn biến trên Biển Đông trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và luật pháp Việt Nam; chủ động các biện pháp ngoại giao, không để xảy ra xung đột vũ trang. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất... Qua đó củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm là, luôn giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; có nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội và Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, chỉ huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được tăng cường; giáo dục, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc nêu gương, giữ gìn phẩm chất, tư cách người đảng viên, quân nhân cách mạng. Phát huy tốt các thiết chế văn hóa và quy chế dân chủ cơ sở.

Đặc biệt, Quân đội là lực lượng đi đầu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng trong Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khen ngợi, đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị QUTƯ và Hội nghị quân chính toàn quân cuối năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm chính trị cao của QUTƯ, BQP và toàn quân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực và hiệu quả, tạo được chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quân đội đã có những nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm trước, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi dấu ấn mới...

Tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, có thể có đột biến; Biển Đông tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá, quyết liệt thực hiện “diễn biến hòa bình” với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc... đặt ra những thách thức mới cho công tác QS, QP. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, BVTQ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, QUTƯ, BQP đã xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, kịp thời đề xuất các chủ trương, chiến lược, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QP. Chủ động triển khai các giải pháp ngăn ngừa, triệt tiêu nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược QS, QP, BVTQ trên không gian mạng, bảo vệ biên giới quốc gia. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về QS, QP; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng thủ dân sự, công nghiệp quốc phòng. Tổ chức nghiên cứu, tổng kết 40 năm đổi mới về lĩnh vực QS, QP.

Toàn quân duy trì nghiêm và nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu; có đối sách phù hợp, hiệu quả xử lý tình huống QPAN trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu đúng phương châm, linh hoạt, khôn khéo xử lý các mối quan hệ quốc tế, nhất là các vấn đề biên giới, biển, đảo.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với nền an ninh nhân dân. Tăng cường giáo dục QPAN trong hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVTQ trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QP. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ngày càng hiện đại, vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng.

Thực hiện tốt việc kết hợp quốc phòng với an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Điều chỉnh thế bố trí lực lượng quốc phòng phù hợp với tiến trình phát triển KT-XH, yêu cầu phòng thủ đất nước. Thực hiện tốt quy hoạch QPAN tại 6 vùng theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Xây dựng phòng thủ quân khu, KVPT, phòng thủ dân sự vững mạnh. Tiếp tục xây dựng, phát huy tốt vai trò của các khu KT-QP; củng cố, tăng cường "thế trận lòng dân", nhất là ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia ở môi trường truyền thống và không gian mạng.

Tiếp tục xây dựng Quân đội và Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ: Trong bất luận hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu cũng phải giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực, làm gương, làm mẫu trong toàn Đảng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nghị quyết của Bộ Chính trị và QUTƯ về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh vào cuối nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, bảo đảm chất lượng diễn tập, luyện tập tác chiến chiến lược và KVPT. Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, khoa học quân sự; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước tự chủ vũ khí, trang bị cho LLVT và kết hợp làm kinh tế, xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.

Chủ động đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, giữ vững lập trường chính nghĩa. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị, tuần tra, diễn tập chung, đối thoại, hội thảo quốc tế về QS, QP. Gia tăng đan xen lợi ích và củng cố lòng tin chiến lược với các nước, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng, ASEAN, bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược...

Tăng cường hợp tác với quân đội các nước, nhất là về khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực... Tỉnh táo nhận diện, đánh giá, đề xuất phương thức xử lý đúng đắn, hài hòa các mối quan hệ quốc tế, không để bị động, bất ngờ. Phát huy vai trò đi trước của đối ngoại quốc phòng, phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh, huy động sự ủng hộ của quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Quân đội hiện đại, BVTQ từ sớm, từ xa. Tham gia có hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá LÊ VĂN HƯỞNG, Viện Chiến lược Quốc phòng