Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Sư đoàn 316 chú trọng luyện tập nâng cao sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Sư đoàn 316 chú trọng luyện tập nâng cao sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết