Trung đoàn 224: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Trung đoàn 224: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Nam Định

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Nam Định

Quân khu 9: Lính Pháo phòng không huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao
​

Quân khu 9: Lính Pháo phòng không huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao ​

Trung đoàn 9: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Trung đoàn 9: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 2 Hải quân

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 2 Hải quân

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng Cảnh sát biển 3

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng Cảnh sát biển 3