Trường Cao đẳng Hậu cần 1: Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

Trường Cao đẳng Hậu cần 1: Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Chương Mỹ và Lữ đoàn Xe tăng 201

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Chương Mỹ và Lữ đoàn Xe tăng 201

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Ninh Thuận

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Ninh Thuận

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ninh Bình

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ninh Bình

Xây tiềm lực mạnh, thế trận vững, sẵn sàng chiến đấu cao

Xây tiềm lực mạnh, thế trận vững, sẵn sàng chiến đấu cao