Các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023

Các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023

Bộ Quốc phòng tặng quà 60 đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Bộ Quốc phòng tặng quà 60 đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Bổ nhiệm trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Bộ Quốc phòng tặng quà 70 đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long

Bộ Quốc phòng tặng quà 70 đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng: Xác định nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ khó khăn

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng: Xác định nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ khó khăn

Bộ Quốc phòng đang xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân phù hợp với đặc thù

Bộ Quốc phòng đang xem xét, đề xuất sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân phù hợp với đặc thù

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng