Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau

Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: Giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: Giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Bộ Quốc phòng trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án ma túy và buôn lậu

Bộ Quốc phòng trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án ma túy và buôn lậu

Rút kinh nghiệm các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2023

Rút kinh nghiệm các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Bộ Quốc phòng kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Bộ Quốc phòng gặp mặt người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long

Bộ Quốc phòng gặp mặt người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long