Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9-2022

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9-2022

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử và Đề án 06

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử và Đề án 06

Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân

Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân