Việt Nam ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thư chúc mừng năm mới Đội Công binh số 1 gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thư chúc mừng năm mới Đội Công binh số 1 gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là điểm sáng đối ngoại đa phương năm 2022

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là điểm sáng đối ngoại đa phương năm 2022

Chuẩn bị Diễn tập thực địa về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam

Chuẩn bị Diễn tập thực địa về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam

Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Phó tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Phó tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix

Việt Nam tiếp tục cử các sĩ quan tham gia sứ mệnh​ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam tiếp tục cử các sĩ quan tham gia sứ mệnh​ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc