Việt Nam sẵn sàng cùng Liên hợp quốc ứng phó với thách thức toàn cầu

Việt Nam sẵn sàng cùng Liên hợp quốc ứng phó với thách thức toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc

Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người dân

Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người dân

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam