Kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc trao thêm quyền cho Palestine

Đại hội đồng Liên hợp quốc trao thêm quyền cho Palestine