Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải là vùng phát triển năng động, bền vững hơn nữa

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải là vùng phát triển năng động, bền vững hơn nữa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng định hướng chiến lược cho quan hệ Việt - Trung

Chuyến thăm của Tổng thư Nguyễn Phú Trọng định hướng chiến lược cho quan hệ Việt - Trung

Một số hình ảnh hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Một số hình ảnh hoạt động của Tổng thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chuyên gia Nga đánh giá tích cực kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc

Chuyên gia Nga đánh giá tích cực kết quả chuyến thăm của Tổng thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thư Nguyễn Phú Trọng