Trường Sĩ quan Chính trị: Lễ tuyên thệ cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội

Trường Sĩ quan Chính trị: Lễ tuyên thệ cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà và chúc Tết tại Quảng Ninh

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà và chúc Tết tại Quảng Ninh

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết tại Quảng Ngãi

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết tại Quảng Ngãi

Nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được nâng cao

Nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được nâng cao

Hơn 4.000 cán bộ tham dự tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024

Hơn 4.000 cán bộ tham dự tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024

Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Đổi mới phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Đổi mới phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”