Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào làm việc với Cục Chính trị Hải quân

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào làm việc với Cục Chính trị Hải quân

Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị triển khai công tác Đoàn kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị triển khai công tác Đoàn kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị

Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023

Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023

Trung tướng Lê Quang Minh và đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị thắp hương tri ân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Trung tướng Lê Quang Minh và đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị thắp hương tri ân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt và thực sự công tâm

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt và thực sự công tâm