Bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Đà Nẵng

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Đà Nẵng

Bộ Tổng Tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Bộ Tổng Tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương