Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự

Thông qua Luật Phòng thủ dân sự sẽ giúp nâng cao hiệu quả phòng thủ dân sự

Thông qua Luật Phòng thủ dân sự sẽ giúp nâng cao hiệu quả phòng thủ dân sự

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả với thiên tai, thảm họa

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả với thiên tai, thảm họa

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động trước thiên tai, thảm họa, dịch bệnh

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động trước thiên tai, thảm họa, dịch bệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự