Ngày 24-1-1952: Bác Hồ gửi Thơ chúc tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày 24-1-1952: Bác Hồ gửi Thơ chúc tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày 23-1-1961: Ngày thành lập Trung ương Cục miền Nam

Ngày 23-1-1961: Ngày thành lập Trung ương Cục miền Nam

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự nổi bật tuần 3 tháng 1 (từ 16-1 đến 22-1)

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự nổi bật tuần 3 tháng 1 (từ 16-1 đến 22-1)

Ngày 22-1-1968: Bác Hồ gửi thư khen quân dân Việt Bắc

Ngày 22-1-1968: Bác Hồ gửi thư khen quân dân Việt Bắc

Ngày 21-1-1924: Ngày mất của Lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin

Ngày 21-1-1924: Ngày mất của Lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin

Ngày 18-1-1950: Là ngày diễn ra Trận sân bay Bạch Mai

Ngày 18-1-1950: Là ngày diễn ra Trận sân bay Bạch Mai

Ngày 17-1-1960: Ngày Bến Tre đồng khởi

Ngày 17-1-1960: Ngày Bến Tre đồng khởi

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự nổi bật tuần 2 tháng 1-2022

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự nổi bật tuần 2 tháng 1-2022

Ngày 14-1-1976: Ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị

Ngày 14-1-1976: Ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị

Ngày 13-1-1953: Ngày mở màn chiến dịch An Khê

Ngày 13-1-1953: Ngày mở màn chiến dịch An Khê

Ngày 12-1-1968: Liên quân Việt-Lào mở chiến dịch Nậm Bạc

Ngày 12-1-1968: Liên quân Việt-Lào mở chiến dịch Nậm Bạc

Ngày 11-1-1990: Ngày thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng

Ngày 11-1-1990: Ngày thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng

Ngày 10-1-1950: Là ngày mở màn Chiến dịch Võ Nguyên Giáp

Ngày 10-1-1950: Là ngày mở màn Chiến dịch Võ Nguyên Giáp

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự nổi bật tuần 1 tháng 1 (từ 2-1 đến 8-1)

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự nổi bật tuần 1 tháng 1 (từ 2-1 đến 8-1)

Ngày 8-1-1930: Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam

Ngày 8-1-1930: Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam