Ngày 5-10-1971: Khánh thành Nhà máy thủy điện Thác Bà

Ngày 5-10-1971: Khánh thành Nhà máy thủy điện Thác Bàphoto

4-10-2020: Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

4-10-2020: Ngày Kỹ năng lao động Việt Namphoto

3-10-1945: Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

3-10-1945: Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn photo

Bản tin thời sự tổng hợp nổi bật tuần qua

Bản tin thời sự tổng hợp nổi bật tuần qua photo

Ngày 1-10-1954: Nhà hát Chèo Quân đội thành lập

Ngày 1-10-1954: Nhà hát Chèo Quân đội thành lậpphoto