Dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 31-12-1962: Người căn dặn “Học phải đi đôi với hành, phải đoàn kết, dạy tốt, học tốt để sau khi ra trường đóng góp được nhiều cho Tổ quốc”

Ngày 31-12-1962: Người căn dặn “Học phải đi đôi với hành, phải đoàn kết, dạy tốt, học tốt để sau khi ra trường đóng góp được nhiều cho Tổ quốc”

Ngày 29-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa I

Ngày 29-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa I

Ngày 24-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào nhân Ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh”

Ngày 24-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào nhân Ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh”

Ngày 21-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào một số địa phương đã thanh toán xong nạn mù chữ

​

Ngày 21-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào một số địa phương đã thanh toán xong nạn mù chữ ​

Sáng 20-12-1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Sáng 20-12-1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày 17-12-1960, Bác viết bài “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh, thắng lợi”

Ngày 17-12-1960, Bác viết bài “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh, thắng lợi”

Ngày 16-12-1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận “Lá cờ chiến đấu” do Đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời nước Cộng hòa Algeria trao tặng

Ngày 16-12-1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận “Lá cờ chiến đấu” do Đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời nước Cộng hòa Algeria trao tặng

Ngày 15-12-1954: Bác đến thăm Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 15-12-1954: Bác đến thăm Bệnh viện Bạch Mai