Hiến tuổi xanh cho “sứ mệnh xanh”

Hiến tuổi xanh cho “sứ mệnh xanh”

Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ

Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ

Tư duy chiến lược của Đảng và Bác Hồ

Tư duy chiến lược của Đảng và Bác Hồ

Sáng tạo y tế giữa chiến trường

Sáng tạo y tế giữa chiến trường

Tác chiến trong hành tiến

Tác chiến trong hành tiến

​Ngã rẽ trong cuộc đời tôi

​Ngã rẽ trong cuộc đời tôi

5 ngày phá trọng án

5 ngày phá trọng án

Trường Sơn - vạm vỡ hồn thơ

Trường Sơn - vạm vỡ hồn thơ

Người lái xe đặc biệt

Người lái xe đặc biệt

Mãi nhớ Tiểu đoàn vận tải 25

Mãi nhớ Tiểu đoàn vận tải 25photo

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Đình Kỵ

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Đình Kỵ

Sốt rét ở Trường Sơn

Sốt rét ở Trường Sơn

Phát huy truyền thống, không ngừng nâng chất lượng phục vụ

Phát huy truyền thống, không ngừng nâng chất lượng phục vụ

Dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 31-12-1962: Người căn dặn “Học phải đi đôi với hành, phải đoàn kết, dạy tốt, học tốt để sau khi ra trường đóng góp được nhiều cho Tổ quốc”

Ngày 31-12-1962: Người căn dặn “Học phải đi đôi với hành, phải đoàn kết, dạy tốt, học tốt để sau khi ra trường đóng góp được nhiều cho Tổ quốc”

Ngày 29-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa I

Ngày 29-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa I