Ngày 5-10-1971: Khánh thành Nhà máy thủy điện Thác Bà

Ngày 5-10-1971: Khánh thành Nhà máy thủy điện Thác Bàphoto

4-10-2020: Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

4-10-2020: Ngày Kỹ năng lao động Việt Namphoto

3-10-1945: Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

3-10-1945: Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn photo

Ngày 1-10-1954: Nhà hát Chèo Quân đội thành lập

Ngày 1-10-1954: Nhà hát Chèo Quân đội thành lậpphoto

Ngày 23-9-1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến

Ngày 23-9-1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến

Ngày 22-9-1863: Ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin

Ngày 22-9-1863: Ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin

Ngày 19-9-1954: Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Ngày 19-9-1954: Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”