MEDLATEC nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh

MEDLATEC nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Cà Mau liên quan đến mua sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Cà Mau liên quan đến mua sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á

Phú Thọ: Bắt tạm giam Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á

Phú Thọ: Bắt tạm giam Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á

Chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 cho người trực làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2

Chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 cho người trực làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2