Bắt tạm giam Giám đốc CDC Cà Mau liên quan đến mua sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Cà Mau liên quan đến mua sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á

Phú Thọ: Bắt tạm giam Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á

Phú Thọ: Bắt tạm giam Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á

Chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 cho người trực làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2

Chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 cho người trực làm công việc lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2