Tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AstraZeneca

Tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AstraZeneca

VNVC ký hợp đồng mua hơn 25 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca

VNVC ký hợp đồng mua hơn 25 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca

Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca

Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca