Phát động cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội

Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng tác phẩm ảnh nghệ thuật

Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng tác phẩm ảnh nghệ thuật

Trưng bày 79 ảnh thời sự, nghệ thuật “Tự hào Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh”

Trưng bày 79 ảnh thời sự, nghệ thuật “Tự hào Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh”

Lễ trao giải và Triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”

Lễ trao giải và Triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”

Trưng bày 65 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Bức tranh quê”

Trưng bày 65 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Bức tranh quê”

Khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng