Khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật về Khánh Hòa

Triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật về Khánh Hòa

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam