ADB vinh danh HDBank là Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

ADB vinh danh HDBank là Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

ADB dự báo lạm phát ở Việt Nam sẽ chậm lại ở mức 4%

ADB dự báo lạm phát ở Việt Nam sẽ chậm lại ở mức 4%

ADB và VPB ký kết gói vay xã hội trị giá tới 500 triệu USD

ADB và VPB ký kết gói vay xã hội trị giá tới 500 triệu USD

ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam

ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam

ADB và LDC ký khoản vay 100 triệu USD giúp nông dân phục hồi kinh tế

ADB và LDC ký khoản vay 100 triệu USD giúp nông dân phục hồi kinh tế

Ngân hàng ADB và TPB ký kết khoản vay 25 triệu USD để tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng ADB và TPB ký kết khoản vay 25 triệu USD để tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ