leftcenterrightdel
ADB vinh danh HDBank là Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam.

HDBank và ADB đặt nền móng hợp tác từ năm 2016 với Thỏa thuận tín dụng phát hành - Issuing Bank Agreement. Từ đó cho đến nay, giữa hai bên đã tiến hành nhiều bản kí kết vào năm 2019 (Confirming Bank Letter of Agree - Thỏa thuận Ngân hàng xác nhận), 2020 (Revolving Credit Agreement - Thỏa thuận tín dụng tuần hoàn), 2021 (ESMS Technical Assistance Letter Agreement - Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống quản lý môi trường và xã hội)  và nổi bật nhất, năm 2023 HDBank trở thành  một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ký kết thành công hợp tác về ESMS (Environmental and Social management System – Hệ thống quản lý về môi trường – xã hội) với ADB.

leftcenterrightdel
HDBank được vinh danh “Leading Partner Bank in Vietnam” - Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2023.

Cho đến thời điểm hiện tại, HDBank tự hào là một trong những ngân hàng đối tác được ADB cấp hạn mức giao dịch lớn nhất tại Việt Nam. Hạn mức tổng đối với hoạt động Bảo lãnh Tài trợ thương mại (Guarantee Facility) và Vay tín dụng tuần hoàn (Revolving Credit Facility) được cấp cho HDBank đã tăng từ 125 triệu USD lên 145 triệu USD tính  đến thời điểm đầu năm 2023.

Quá trình hợp tác không ngừng được mở rộng, cùng các hạn mức tài trợ liên quan được nâng cao đã khẳng định uy tín và vai trò của HDBank trên thị trường, cũng như trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững cho tương lai, trách nhiệm với cộng đồng.

Đưa hợp tác đi vào chiều sâu, HDBank và ADB có các cuộc gặp gỡ thường kỳ, hỗ trợ tốt hơn hoạt động kinh doanh của HDBank, giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng. Với hiệu quả của khai thác hạn mức tín dụng, hỗ trợ khách hàng của mình, HDBank kỳ vọng hạn mức được tăng thêm trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

BÌNH NGUYÊN