Trường Trung cấp 24 Biên phòng thi đua bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Trường Trung cấp 24 Biên phòng thi đua bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Cựu chiến binh bảo đảm an toàn giao thông

Cựu chiến binh bảo đảm an toàn giao thông

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy

Chung tay bảo đảm an toàn giao thông Thủ đô

Chung tay bảo đảm an toàn giao thông Thủ đô

Giao thông xanh, văn minh, an toàn

Giao thông xanh, văn minh, an toàn

Thanh niên Thủ đô với an toàn giao thông

Thanh niên Thủ đô với an toàn giao thông

Phát động cuộc thi

Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022