Đầu xuân tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đầu xuân tri ân các anh hùng liệt

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt

Khánh thành công trình Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh

Khánh thành công trình Khu tưởng niệm Anh hùng liệt Đoàn 6 Pháo binh

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các anh hùng liệt tại Quảng Ngãi

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội tưởng niệm các anh hùng liệt và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt