Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Công đoàn PV GAS tổ chức cuộc thi trực tuyến về an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Công đoàn PV GAS tổ chức cuộc thi trực tuyến về an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Học viện Hải quân tổ chức huấn luyện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ năm 2022

​

Học viện Hải quân tổ chức huấn luyện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ năm 2022 ​

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Kho 671 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Kho 671 mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Các đơn vị mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động

Các đơn vị mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động

Cơ quan Tổng cục Chính trị mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Cơ quan Tổng cục Chính trị mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động