Pakistan: Trục xuất hàng nghìn người Afghanistan di cư trái phép

Pakistan: Trục xuất hàng nghìn người Afghanistan di cư trái phép

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan

Mỹ: Nhà Trắng chuyển Quốc hội báo cáo giải mật về việc rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ: Nhà Trắng chuyển Quốc hội báo cáo giải mật về việc rút quân khỏi Afghanistan

Người dân Afghanistan chật vật học trực tuyến

Người dân Afghanistan chật vật học trực tuyến