Lễ Vu Lan báo hiếu nghĩa sinh thành

Lễ Vu Lan báo hiếu nghĩa sinh thành

Chùa Phước Sơn trao quà tặng bà con nghèo nhân lễ Vu lan

Chùa Phước Sơn trao quà tặng bà con nghèo nhân lễ Vu lan

Hạnh phúc tuổi xế chiều ở viện dưỡng lão mùa Vu lan

Hạnh phúc tuổi xế chiều ở viện dưỡng lão mùa Vu lan

Vu Lan - báo hiếu ở vùng dịch

Vu Lan - báo hiếu ở vùng dịch