Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Viện Lịch sử Quân sự Campuchia

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Viện Lịch sử Quân sự Campuchia

Hội nghị tiếp nhận Viện lịch sử quân sự về Bộ Tổng Tham mưu

Hội nghị tiếp nhận Viện lịch sử quân sự về Bộ Tổng Tham mưu

Viện Lịch sử Quân sự: Hỗ trợ xây dựng Phòng Hội đồng Trường THCS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Viện Lịch sử Quân sự: Hỗ trợ xây dựng Phòng Hội đồng Trường THCS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn