Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9-2022

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9-2022

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Nhật Bản và Campuchia

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Nhật Bản và Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Hoa Kỳ, Canada

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Hoa Kỳ, Canada

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị xây dựng văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 08

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị xây dựng văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 08