Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Văn phòng Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa

Văn phòng Bộ Quốc phòng bàn giao nhà tình nghĩa

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng, Bộ Quốc phòng Belarus

Trung tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng, Bộ Quốc phòng Belarus

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ

Đại tướng Phan Văn Giang đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN