Giới trẻ rộn ràng

Giới trẻ rộn ràng "check-in" cánh đồng hoa ở TP Thủ Đức

Công bố biểu trưng thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)

Công bố biểu trưng thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)