Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì kiểm tra các mặt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì kiểm tra các mặt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Tổng cục Chính trị

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Tổng cục II

Kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Tổng cục II

Thanh tra giao thông tăng cường chốt trực giải tỏa ùn tắc dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thanh tra giao thông tăng cường chốt trực giải tỏa ùn tắc dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra các mặt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế của Tổng cục Hậu cần

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra các mặt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế của Tổng cục Hậu cần

Bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Ngân hàng Nhà nước thanh tra 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước thanh tra 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp