Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Quân đội trong Tháng Thanh niên 2023

Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Quân đội trong Tháng Thanh niên 2023

 Sức bật từ Tháng Thanh niên ở Trường Sĩ quan Chính trị

​

Sức bật từ Tháng Thanh niên ở Trường Sĩ quan Chính trị ​

Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thủ đô

Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thủ đô

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng thanh niên ở Lữ đoàn Công binh 131

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng thanh niên ở Lữ đoàn Công binh 131

Khí thế, sôi nổi từ ngày đầu Tháng Thanh niên

Khí thế, sôi nổi từ ngày đầu Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ Học viện Quân y tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ Học viện Quân y tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổng kết Tháng Thanh niên

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổng kết Tháng Thanh niên

Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2022

Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2022

Sôi nổi Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 5

Sôi nổi Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 5