Ngoại binh tỏa sáng, Hà Nội FC hạ đẹp Sài Gòn FC

Ngoại binh tỏa sáng, Hà Nội FC hạ đẹp Sài Gòn FC

Viettel FC dễ dàng đánh bại Sài Gòn FC

Viettel FC dễ dàng đánh bại Sài Gòn FC

Hà Nội FC thắng đậm trên sân của Sài Gòn FC

Hà Nội FC thắng đậm trên sân của Sài Gòn FC

V-League 2016: Sài Gòn FC và Hải Phòng bất phân thắng bại

V-League 2016: Sài Gòn FC và Hải Phòng bất phân thắng bại