Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2022

Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2022

Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2021

Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2021

Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2020

Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2020

Malaysia công bố Sách trắng Quốc phòng

Malaysia công bố Sách trắng Quốc phòng

Giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Bulgaria

Giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Bulgaria

Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Cuba

Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Cuba

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam tại Algeria

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam tại Algeria

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Trung Quốc công bố Sách trắng quốc phòng

Trung Quốc công bố Sách trắng quốc phòng

Hội thảo khoa học Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018

Hội thảo khoa học Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2018

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2018

Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2016

Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2016