Trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho quân đội Pháp, Hungary và Hàn Quốc

Trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho quân đội Pháp, Hungary và Hàn Quốc

Hàn Quốc “rộng cửa” xuất khẩu rocket dẫn đường cho quân đội Mỹ

Hàn Quốc “rộng cửa” xuất khẩu rocket dẫn đường cho quân đội Mỹ

Đội tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng

Đội tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị tiếp Đoàn sĩ quan Quân đội Hàn Quốc

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị tiếp Đoàn sĩ quan Quân đội Hàn Quốc

Hàn Quốc sắp tích hợp hệ thống tác chiến tự động trong quân đội

Hàn Quốc sắp tích hợp hệ thống tác chiến tự động trong quân đội

Tăng cường trao đổi đoàn giữa quân đội Việt Nam và Hàn Quốc

Tăng cường trao đổi đoàn giữa quân đội Việt Nam và Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc mua thêm nhiều khí tài tân tiến

Quân đội Hàn Quốc mua thêm nhiều khí tài tân tiến