Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam

Phó thủ tướng Chính phủ Đức Đam tiếp Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Phó thủ tướng Chính phủ Đức Đam làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu

Phó thủ tướng Chính phủ Đức Đam gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu