Hơn 400 phật tử tham gia hiến máu tại chùa Tứ Kỳ (Hà Nội)

Hơn 400 phật tử tham gia hiến máu tại chùa Tứ Kỳ (Hà Nội)

Giới thiệu “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” cho tăng ni, phật tử

Giới thiệu “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” cho tăng ni, phật tử