Việc Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là thiếu khách quan

Việc Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là thiếu khách quan

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang về hành vi

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang về hành vi "tuyên truyền chống Nhà nước"