14.360 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7

14.360 xe ô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 8

Lượng ô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 8

Số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm trong tháng 4-2021

Số lượng ô nhập khẩu nguyên chiếc giảm trong tháng 4-2021