Covid hôm nay sáng 13-2: F0 các địa phương tiếp tục tăng cao; Hải Dương xuất hiện 10 ổ dịch mới

Covid hôm nay sáng 13-2: F0 các địa phương tiếp tục tăng cao; Hải Dương xuất hiện 10 dịch mới

Covid hôm nay sáng 20-1: Hà Nội vượt mốc 100.000 F0; Hải Dương thêm 2 ổ dịch mới trong doanh nghiệp

Covid hôm nay sáng 20-1: Hà Nội vượt mốc 100.000 F0; Hải Dương thêm 2 dịch mới trong doanh nghiệp

Tin Covid trưa 9-12: Hải Dương xuất hiện ổ dịch mới; TP Hồ Chí Minh số ca mắc mới và tử vong ở mức cao

Tin Covid trưa 9-12: Hải Dương xuất hiện dịch mới; TP Hồ Chí Minh số ca mắc mới và tử vong ở mức cao