Hà Nội thêm 55 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Hà Nội thêm 55 dịch sốt xuất huyết mới

Covid hôm nay sáng 13-2: F0 các địa phương tiếp tục tăng cao; Hải Dương xuất hiện 10 ổ dịch mới

Covid hôm nay sáng 13-2: F0 các địa phương tiếp tục tăng cao; Hải Dương xuất hiện 10 dịch mới

Covid hôm nay sáng 20-1: Hà Nội vượt mốc 100.000 F0; Hải Dương thêm 2 ổ dịch mới trong doanh nghiệp

Covid hôm nay sáng 20-1: Hà Nội vượt mốc 100.000 F0; Hải Dương thêm 2 dịch mới trong doanh nghiệp