Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Đức chào đón chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Vua Charles III

Đức chào đón chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Vua Charles III

Thỏa thuận “sưởi ấm” nước Đức

Thỏa thuận “sưởi ấm” nước Đức

Diễn viên Đức Tiến về nước đầu tư bất động sản tại NovaWorld Ho Tram

Diễn viên Đức Tiến về nước đầu tư bất động sản tại NovaWorld Ho Tram

Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chủ tịch Quốc hội thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúc mừng thầy thuốc cả nước

Chủ tịch Quốc hội thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúc mừng thầy thuốc cả nước