Bộ Quốc phòng: Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Bộ Quốc phòng: Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

Bộ Quốc phòng tổng kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019

Bộ Quốc phòng tổng kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy