Trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ “Make in Viet Nam” tại Hà Nội

Trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ “Make in Viet Nam” tại Hà Nội

Không

Không "Make in Viet Nam" thì chúng ta không thể đi ra thế giới