Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Nghiệm thu công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị Tổng cục Hậu cần (2001-2020)”

Nghiệm thu công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị Tổng cục Hậu cần (2001-2020)”

Viện Lịch sử Quân sự: Hỗ trợ xây dựng Phòng Hội đồng Trường THCS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Viện Lịch sử Quân sự: Hỗ trợ xây dựng Phòng Hội đồng Trường THCS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Lắng sâu ký ức lịch sử

Lắng sâu ký ức lịch sử