Agribank Chi nhánh Hải Dương II tài trợ 500 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn Kết

Agribank Chi nhánh Hải Dương II tài trợ 500 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn Kết

“Bông hồng thép” của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương

“Bông hồng thép” của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương

Tập trận hải quân RIMPAC 2022 tại Thái Bình Dương

Tập trận hải quân RIMPAC 2022 tại Thái Bình Dương