Covid hôm nay 21-4: Thanh Hóa, Khánh Hòa F0 giảm kỷ lục

Covid hôm nay 21-4: Thanh Hóa, Khánh Hòa F0 giảm kỷ lục